Biblioteca Franciscana - Provincia de Santiago

1) Información xeral:

A Orde de Frades Menores Franciscanos (En diante, FRANCISCANOS - O.F.M. - Provincia de Santiago), como titular deste sitio web, pon a disposición dos usuarios, destinatarios do servizo e dos órganos competentes o presente documento de forma permanente, fácil, directa e gratuíta, en cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información ( LSSI).
 • Titular da páxina web: FRANCISCANOS - O.F.M. - Provincia de Santiago.
 • N.I.F.: R1500011J
 • Domicilio a efectos de notificacións: Campillo de San Francisco, nº 3. 15705. Santiago de Compostela (A Coruña).
 • Correo electrónico a efectos de notificacións: info@bibliotecaofmsantiago.es
 • Teléfono de contacto: 981 581 600 / Ext. 375
 • Datos de Inscrición en Rexistro Público: Registro de Entidades Religiosas (RER)
  • Número de inscripción: 004426
  • Número de inscripción antigo: 947-/0-SE/B
  • Confesión: CATÓLICOS
  • Sección: Sección Especial (católicas)
  • Nome: ORDEN DE FRAILES MENORES (O.F.M.)- FRANCISCANOS
  • Data de inscrición: 12/05/1982
  • Tipo de entidade: ORDEN, CONGREGACIÓN O INSTITUTO
  • Domicilio social: CAMPILLO DE SAN FRANCISCO, 3, 15705, SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA
  • Comunidade autónoma: GALICIA

2) Réxime de responsabilidade:

 • Responsabilidade sobre o contido
  FRANCISCANOS - O.F.M. - Provincia de Santiago non é responsable de calquera dano directo ou indirecto que poida ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade da devandita información, así como tampouco do uso do contido ou elementos desta páxina web. Con todo, e, en cumprimento do disposto nos artigos 11 e seguintes da LSSI, ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravenir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata a través do correo electrónico info@bibliotecaofmsantiago.es
 • Responsabilidade sobre ligazóns e informacións de terceiros
  De conformidade co artigo 17 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI), a presente páxina web declara que non ten responsabilidade sobre as ligazóns facilitadas a outros contidos ou que inclúan nos seus directorios ou instrumentos de procura de contidos:
  • Excepto teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remiten ou recomendan é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, ou
  • ctúe con dilixencia para suprimir ou inutilizar a ligazón correspondente.
 • Responsabilidade sobre funcionamento da páxina web
  Este sitio web foi revisado e probada para que funcione correctamente. Con todo, FRANCISCANOS - O.F.M. - Provincia de Santiago non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

3) Finalidade da páxina web:

A finalidade desta páxina web é a de informar os usuarios das cuestións relativas á Rede de Bibliotecas Franciscanas da Provincia de Santiago.

4) Condicións de utilización da páxina web:

A utilización do sitio web ou a súa navegación non leva a obrigatoriedade de inscrición ou rexistro do usuario. As condicións de acceso e uso do sitio web de FRANCISCANOS - O.F.M. - Provincia de Santiago réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario realizar un bo uso do sitio web. Quedan por tanto prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros.

5) Propiedade Intelectual:

FRANCISCANOS- O.F.M. – Provincia de Santiago é titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre os contidos ou elementos desta páxina web, ou dispón dos permisos necesarios para a súa utilización. Calquera acción que implique a reprodución, comunicación pública, distribución ou transformación, así como calquera outra forma de explotación económica de todo ou parte dos devanditos contidos ou elementos, realizado baixo calquera forma ou mediante calquera medio, requirirá o consentimento previo e por escrito de FRANCISCANOS - O.F.M. - Provincia de Santiago.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a FRANCISCANOS- O.F.M. – Provincia de Santiago e que puidesen aparecer na páxina web, pertencen aos seus respectivos titulares, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, FRANCISCANOS - O.F.M. - Provincia de Santiago conta coa autorización expresa e previa por parte destes para a súa reprodución, comunicación pública, distribución e/ou transformación, no seu caso.

Para realizar calquera tipo de observación respecto de posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos da páxina web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico info@bibliotecaofmsantiago.es

6) Política de protección de menores:

Quen facilita os datos a través dos formularios desta páxina web e acepta o seu tratamento declara formalmente ser maior de 16 anos.
Queda prohibido o acceso e uso do portal aos menores de 16 anos, sen o consentimento dos seus pais e/ou titores.
Para facer uso dos servizos desta páxina web por parte dos menores de 16, deberá realizarse a través dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será considerados responsables de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo.

7) Modificacións no aviso legal:

FRANCISCANOS- O.F.M. – Provincia de Santiago, poderá realizar cantas modificacións considere necesarias sobre o contido desta páxina web sen previo aviso, tanto no referente á información dos seus produtos ou servizos como en relación con calquera outro elemento que forme parte de leste. O contido desta páxina web é informativo, polo que non se outorga garantía algunha sobre a exactitude, integridade ou veracidade da información, propia ou de terceiros, contida nesta páxina web.
Provincia Franciscana de Santiago
Liceo Franciscano
Editorial El Eco Franciscano
Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

Copyright © 2018 Biblioteca Franciscana - Todos os dereitos reservados | Privado - Aviso legal - Política de privacidade - Cookies // Web realizada por Ikono.es

Ir arriba